Svenska Svenska English English | Impressum | Login
Grötö Göteborg Segelsällskap

Impressum

Impressum hemsidan:

Grötö Göteborg Segelsällskap

c/o Björn Mattson
Kupeskärsvägen 25
475 35 Grötö

Telefon: +46 (0)
mail: info@ggss.se

Ansvarshänvisning

Trots nogrann kontroll av innehåll bär vi inget ansvar för innehållet i externa länkar och såväl som hänvisningar till vår hemsida via andra internetsidor. För dessa är enbart dess bedrivare och upphovsmän ansvariga.

Uteslutning av ansvar:

GGSS och för denna hemsida ansvarige webmaster tar inget ansvar eller ger ingen garanti för sidans aktualitet, riktighet och fullständighet angående den information som ställts till förfogande. Samma sak gäller andra internetsidor som nås via hyperlänkar. Vi påpekar återigen att vi inte tar ansvar för andra internetsidors innehåll ej heller inflytande på dessa och utesluter därmed alla garantier och ansvar från vårt håll.

Copyright:

Innehållet och sammansättningen av denna web-sida är skyddad av upphovsrätten. Användning eller duplicering av information, texter, textdelar eller bilder kräver, om inte annat uttryckligen anges, GGSSs samtycke. © Copyright GGSS – alla rättigheter förbehållna.

Bildrättigheter:

Diverse bilder på denna webbplats är copyright © GGSS.
Vid domäntvister eller konkurrensrättsliga eller liknande frågor ber vi, för att undvika onödiga rättstvister och kostnader, att i förväg kontakta oss. Kostnaderna för en advokats erinran utan föregående kontakt med oss kommer att avvisas som ogrundad med hänvisning till rätten om skademinskning.

Senaste nytt från GGSS

Årsmöte 2022
GGSS årsmöte 2022 den 30 maj 18:00 - 19:30
Skicka mejl till info@ggss.se eller ringa upp oss.

Provsegling:
Om ni har aldrig seglat, men önskar veta om det skulle bli något för err: provsegla!
Vi provseglade flera gånger om året med flera som har varit nyfikna. Alla som har varit med hade det roligt och uppskattade aktivitetet.

Segling som team aktivitet:
Ni letar efter en fin gruppaktivitet? Varför inte segla? Ringa upp oss om tid och plats!
Vi har tre Sonar båtar med plats upp till 15 som kan segla med.
Använd tel numret nedan

Trafikinfo

Reseplanerare Västtrafik
Link to travel planner (english)

Reseplanerare | Reseplanerare